Bom siêu lớn FAB-3000 Nga sẵn sàng tham chiến khi bộ cánh lượn đã hoàn thiệnBom siêu lớn FAB-3000 Nga sẵn sàng tham chiến khi bộ cánh lượn đã hoàn thiệnBom siêu lớn FAB-3000 Nga sẵn sàng tham chiến khi bộ cánh lượn đã hoàn thiệnBom siêu lớn FAB-3000 Nga sẵn sàng tham chiến khi bộ cánh lượn đã hoàn thiệnBom siêu lớn FAB-3000 Nga sẵn sàng tham chiến khi bộ cánh lượn đã hoàn thiệnBom siêu lớn FAB-3000 Nga sẵn sàng tham chiến khi bộ cánh lượn đã hoàn thiệnBom siêu lớn FAB-3000 Nga sẵn sàng tham chiến khi bộ cánh lượn đã hoàn thiệnBom siêu lớn FAB-3000 Nga sẵn sàng tham chiến khi bộ cánh lượn đã hoàn thiệnBom siêu lớn FAB-3000 Nga sẵn sàng tham chiến khi bộ cánh lượn đã hoàn thiệnBom siêu lớn FAB-3000 Nga sẵn sàng tham chiến khi bộ cánh lượn đã hoàn thiệnBom siêu lớn FAB-3000 Nga sẵn sàng tham chiến khi bộ cánh lượn đã hoàn thiệnBom siêu lớn FAB-3000 Nga sẵn sàng tham chiến khi bộ cánh lượn đã hoàn thiệnBom siêu lớn FAB-3000 Nga sẵn sàng tham chiến khi bộ cánh lượn đã hoàn thiệnBom siêu lớn FAB-3000 Nga sẵn sàng tham chiến khi bộ cánh lượn đã hoàn thiệnBom siêu lớn FAB-3000 Nga sẵn sàng tham chiến khi bộ cánh lượn đã hoàn thiện

Bom siêu lớn FAB-3000 Nga sẵn sàng tham chiến khi bộ cánh lượn đã hoàn thiện

ANTD.VN - Dự kiến chỉ trong một thời gian ngắn nữa, Không quân Nga sẽ sử dụng bom FAB-3000 trên diện rộng khi module UMPC sẵn sàng.