Bom D-30SN thế hệ mới của Nga gây ác mộng cho phòng không UkraineBom D-30SN thế hệ mới của Nga gây ác mộng cho phòng không UkraineBom D-30SN thế hệ mới của Nga gây ác mộng cho phòng không UkraineBom D-30SN thế hệ mới của Nga gây ác mộng cho phòng không UkraineBom D-30SN thế hệ mới của Nga gây ác mộng cho phòng không UkraineBom D-30SN thế hệ mới của Nga gây ác mộng cho phòng không UkraineBom D-30SN thế hệ mới của Nga gây ác mộng cho phòng không UkraineBom D-30SN thế hệ mới của Nga gây ác mộng cho phòng không UkraineBom D-30SN thế hệ mới của Nga gây ác mộng cho phòng không UkraineBom D-30SN thế hệ mới của Nga gây ác mộng cho phòng không UkraineBom D-30SN thế hệ mới của Nga gây ác mộng cho phòng không UkraineBom D-30SN thế hệ mới của Nga gây ác mộng cho phòng không UkraineBom D-30SN thế hệ mới của Nga gây ác mộng cho phòng không UkraineBom D-30SN thế hệ mới của Nga gây ác mộng cho phòng không Ukraine

Bom D-30SN thế hệ mới của Nga gây ác mộng cho phòng không Ukraine

ANTD.VN - Bom D-30SN có thể vừa thả từ máy bay, vừa phóng từ tổ hợp pháo phản lực phóng loạt tương tự GLSDB của Mỹ.