Bố trí quỹ đất xây nhà ở cho người lao động

ANTĐ - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu về khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trước ngày 1-7-2015. 

Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Xây dựng chủ trì tăng cường đoàn kiểm tra và giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở cho người lao động trong các KCN, tiêu chuẩn nhà ở cho công nhân KCN.

Đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng năm 2014, trong đó có quy định về thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của Ban quản lý KKT, KCN, khu công nghệ cao; và có quy định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KCN để dành một phần diện tích đất KCN xây dựng nhà ở cho người lao động trong KCN theo quy định, trình Chính phủ trước ngày 1-7-2015.