Giai đoạn 2016-2020:

Bố trí ngân sách để mỗi năm tăng lương 5-7%

ANTĐ - Sáng 7-3, tại phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, giai đoạn 5 năm tới Việt Nam đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 6,5-7%/năm.

Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.200-3.500USD. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo về kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020. Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị làm rõ hơn về việc trong kế hoạch tài chính 5 năm tới đã bao gồm các khoản ngân sách để tăng lương hay chưa? Theo Chủ tịch Quốc hội, việc phân bổ nguồn vốn cần phải căn cứ trên nguồn vốn có thể cân đối được, do đó các con số nói trên phải được chuẩn bị thật kỹ trước khi trình Quốc hội. 

Báo cáo thêm về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trong kế hoạch tài chính 2016 - 2020 chưa có nguồn để thực hiện điều chỉnh quan hệ tiền lương nhưng Chính phủ đề nghị bố trí nguồn để điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng khoảng 5- 7%/năm. Dự kiến trong giai đoạn 5 năm tới (2016-2020), mỗi năm sẽ dành ngân sách để điều chỉnh tăng lương 5-7%/ năm.