Bộ Tài chính Mỹ buộc phải thực hiện bước đi lịch sử để cứu vãn nền kinh tếBộ Tài chính Mỹ buộc phải thực hiện bước đi lịch sử để cứu vãn nền kinh tếBộ Tài chính Mỹ buộc phải thực hiện bước đi lịch sử để cứu vãn nền kinh tếBộ Tài chính Mỹ buộc phải thực hiện bước đi lịch sử để cứu vãn nền kinh tếBộ Tài chính Mỹ buộc phải thực hiện bước đi lịch sử để cứu vãn nền kinh tếBộ Tài chính Mỹ buộc phải thực hiện bước đi lịch sử để cứu vãn nền kinh tếBộ Tài chính Mỹ buộc phải thực hiện bước đi lịch sử để cứu vãn nền kinh tếBộ Tài chính Mỹ buộc phải thực hiện bước đi lịch sử để cứu vãn nền kinh tếBộ Tài chính Mỹ buộc phải thực hiện bước đi lịch sử để cứu vãn nền kinh tếBộ Tài chính Mỹ buộc phải thực hiện bước đi lịch sử để cứu vãn nền kinh tếBộ Tài chính Mỹ buộc phải thực hiện bước đi lịch sử để cứu vãn nền kinh tếBộ Tài chính Mỹ buộc phải thực hiện bước đi lịch sử để cứu vãn nền kinh tếBộ Tài chính Mỹ buộc phải thực hiện bước đi lịch sử để cứu vãn nền kinh tếBộ Tài chính Mỹ buộc phải thực hiện bước đi lịch sử để cứu vãn nền kinh tế

Bộ Tài chính Mỹ buộc phải thực hiện bước đi lịch sử để cứu vãn nền kinh tế

ANTD.VN - Vấn đề thâm hụt ngân sách kỷ lục đang khiến Bộ Tài chính Mỹ phải thực hiện bước đi quyết liệt nhằm cứu vãn nền kinh tế Mỹ.