Bộ Nông nghiệp đặt mục tiêu hết 2021, mọi thủ tục hành chính giải quyết qua mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu, đến hết năm 2021, mọi thủ tục hành chính của Bộ này sẽ được xử lý qua mạng, đặc biệt là thủ tục cấp Giấy phép.

Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Bộ NN&PTNT diễn ra chiều nay, 21/12, Bộ NN&PTNT thông tin, tính đến tháng 12/2020, trong lĩnh vực NN&PTNT có tổng số 390 thủ tục hành chính, trong đó 255 thủ tục hành chính cấp bộ, 105 cấp tỉnh, 15 cấp huyện, 9 cấp xã, 6 cơ quan khác, được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Bộ và website của các đơn vị theo đúng quy định.

So với thời điểm tháng 1/2016, Bộ đã cắt giảm 118 thủ tục hành chính, bao gồm 64 thủ tục hành chính cấp bộ, 32 cấp tỉnh, 23 cấp huyện, 5 cấp xã.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT đã tổ chức rà soát 63 thủ tục hành chính liên quan tới kiểm tra chuyên ngành được quy định tại 27 văn bản, gồm 3 Luật, 6 Nghị định, 18 Thông tư. Bộ đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 32/63 thủ tục hành chính, đạt 50,7%.

Việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành của Bộ đã đạt yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ NN&PTNT cũng đã bãi bỏ, sửa đổi theo hướng đơn giản hóa gồm 251 điều kiện, trong đó bãi bỏ 115 điều kiện, sửa đổi 136 điều kiện; thực hiện rà soát, cắt giảm tối đa hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành; công khai đầy đủ Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trên trang thông tin điện tử.

Bộ NN&PTNT là một trong những đơn vị thực hiện dịch vụ công trực tuyến sớm ảnh 1

Bộ NN&PTNT là một trong những đơn vị thực hiện dịch vụ công trực tuyến sớm

Bộ cũng đã đề xuất Chính phủ và thực hiện tập trung thống nhất một đầu mối đối với những nhóm hàng chịu sự kiểm tra của nhiều cơ quan với nhiều hình thức kiểm tra chuyên ngành khác nhau; thực hiện thay đổi phương thức quản lý Nhà nước chủ yếu từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục, rút ngắn thời gian và giảm chi phí thực hiện giao dịch nông, lâm, thủy sản và vật tư nông nghiệp qua biên giới.

Ngoài ra, từ tháng 11/2017 đến tháng 12/2020, Bộ NN&PTNT đã thực hiện sắp xếp, tinh giản 135 tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ…

Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ NN&PTNT thông tin, đến thời điểm hiện tại, Bộ NN&PTNT không nợ bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào, được đánh giá là một trong những Bộ làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính.

Trong đó, văn bản quy phạm pháp luật của ngành nông nghiệp cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực, không có văn bản nào bị “lỗi” cần phải thu hồi hay sửa gấp.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho hay, cải cách hành chính vẫn là việc cần làm thường xuyên lâu dài bởi công cuộc cải cách hành chính gắn liền với sự phát triển của Nhà nước.

Hơn nữa, muốn có môi trường tốt thì việc cải cách thủ tục hành chính phải đi đầu. Thời gian qua, nhiều thủ tục hồ sơ đã được xử lý qua mạng như Cục Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Bảo vệ thực vật…Nhưng tới đây vẫn phải làm nghiêm túc, cái gì thực sự không cần thiết sẽ tiếp tục rà soát bỏ đi, đừng đặt ra những thủ tục hành chính rườm rà.

“Dứt khoát kết thúc 2021 đạt mục tiêu tất cả thủ tục hành chính của ngành nông nghiệp nhất là thủ tục cấp giấy phép phải xử lý qua môi trường mạng”- ông Tuấn yêu cầu.

Thời gian tới, việc cần làm là phải ứng dụng công nghệ thông tin vào Chính phủ điện tử để làm tốt hơn và mọi người có thể tiếp xúc, tham gia công khai, minh bạch với Chính phủ điện tử.

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT sẽ kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thủ tục hành chính mới ban hành phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo sự kiểm soát, giám sát của nhân dân đối với các cơ quan hành chính.