Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị sử dụng chung cơ sở dữ liệu tuyển sinh

ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp và chia sẻ dữ liệu thông tin tuyển sinh, qua đó giúp người học có thêm sự lựa chọn cao đẳng, trung cấp bên cạnh việc đăng ký học đại học.