Bỏ HĐND phường ở Hà Nội từ 2021, Chủ tịch UBND quận sẽ bổ nhiệm Chủ tịch phường?

ANTD.VN - Nếu được Quốc hội thông qua thì từ nhiệm kỳ 2021-2026 tới đây, Hà Nội sẽ thí điểm việc không tổ chức HĐND cấp phường. Khi đó, Chủ tịch UBND quận, thị xã sẽ được giao thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức… Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày tờ trình tại phiên họp

Chiều nay, 16-10, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thay mặt Chính phủ đã trình tờ trình về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua thảo luận, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý trình Quốc hội xem xét việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo dự thảo Nghị quyết về vấn đề này được trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong phiên làm việc chiều 16-10, nếu thực hiện thí điểm, HĐND phường sẽ chấm dứt hoạt động khi nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc, UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục hoạt động cho đến khi UBND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thành lập.

Ở những nơi thí điểm không tổ chức HĐND phường thì HĐND quận, thị xã sẽ được giao quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn; điều chỉnh dự toán ngân sách phường trong trường hợp cần thiết; quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

UBND quận, thị xã nơi không tổ chức HĐND phường sẽ lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương (bao gồm dự toán thu, chi ngân sách các phường), trình hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; Lập quyết toán thu, chi ngân sách địa phương…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo làm rõ thêm một số nội dung

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND quận, thị xã nơi không tổ chức HĐND phường có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên UBND phường; Tuyển dụng, sử dụng, quản lý, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức phường. 

Báo cáo thêm một số vấn đề tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, nếu trình Quốc hội nội dung này tại kỳ họp tháng 5-2020 để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn thì vẫn kịp thực hiện thí điểm từ 2021. Mặt khác, Hà Nội sẽ tiến hành thí điểm ở tất cả các phường chứ không chỉ ở một số phường, nhằm thuận tiện trong chỉ đạo, lãnh đạo điều hành.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, bản chất hoạt động của UBND phường tại các nơi thí điểm bỏ HĐND sau này là Uỷ ban hành chính nhưng sau khi cân nhắc thì thành phố thấy tên gọi vẫn nên để là UBND phường, điều này cũng phù hợp với nguyện vọng người dân khi được lấy ý kiến.