Ủy ban Thường vụ Quốc sẽ xem xét báo cáo về Cảng hàng không quốc tế Long Thành

ANTD.VN - Ngày mai, 14-10, phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc và dự kiến vào ngày 17-10, UBTVQH sẽ cho ý kiến vào Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (nếu đủ điều kiện).

Phiên họp thứ 38 của UBTVQH sẽ khai mạc vào ngày mai, 14-10

Theo chương trình dự kiến phiên họp thứ 38 của UBTVQH đã được Chủ tịch Quốc hội quyết định, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến vào 3 dự án Luật và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác.

Cụ thể, trong phiên khai mạc vào ngày mai, 14-10, UBTVQH sẽ  cho ý kiến về các báo cáo: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 8 của Quốc hội; Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2019.

Cùng đó, xem xét việc rà soát, hoàn chỉnh phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020…

Ngày 15-10, UBTVQH sẽ cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Ngày 16-10, UBTVQH sẽ xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021; mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa và thành lập thị trấn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thành lập 03 phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Ở ngày làm việc cuối cùng, 17-10, dự kiến UBTVQH sẽ cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (nếu đủ điều kiện). Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sẽ trình bày tóm tắt báo cáo này, sau đó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra.

Ngoài ra, 3 dự án Luật được UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp này gồm: dự án Luật Doanh nghiệp sửa đổi (nếu đủ điều kiện); dự án Luật Đầu tư sửa đổi (nếu đủ điều kiện); dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.