Bộ Giao thông yêu cầu lựa chọn nhà thầu đủ năng lực ở dự án cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Bộ GTVT yêu cầu, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu tại dự án cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2021-2025 phải đảm bảo công khai, minh bạch, trình tự, thủ tục tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Các nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các Ban QLDA: 2, 6, 7, 85, đường Hồ Chí Minh, Thăng Long, Mỹ Thuận về công tác lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, để tổ chức triển khai thi công toàn bộ các gói thầu còn lại theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu các Ban QLDA khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng các gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát còn lại theo tiến độ yêu cầu của Bộ GTVT.

“Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo công khai, minh bạch, trình tự, thủ tục tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Các nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu”, Bộ GTVT chỉ đạo.

Bộ Giao thông yêu cầu lựa chọn nhà thầu đủ năng lực ở dự án cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2 ảnh 1

Bộ GTVT yêu cầu, lưa chọn các nhà thầu đủ năng lực tại dự án cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2

Bộ GTVT cũng yêu cầu các Ban QLDA khi ký kết hợp đồng với nhà thầu phải chặt chẽ, phù hợp quy định, đảm bảo tính thống nhất giữa các dự án thành phần làm cơ sở quản lý hợp đồng hiệu lực, hiệu quả.

“Các Ban QLDA phải tổ chức rà soát các điều khoản của hợp đồng đối với từng gói thầu. Trong đó, lưu ý các quy định về tạm ứng, thu hồi tạm ứng, điều kiện tạm ứng; tài khoản chuyên chi; Quyền, trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh; Nhân sự, máy móc thiết bị đảm bảo không trùng lặp giữa các gói thầu/dự án đang thực hiện trong cùng thời điểm; Quản lý, chấp thuận nhà thầu phụ; Xử lý vi phạm hợp đồng”, văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT), tính đến ngày 18/1/2023, Bộ GTVT đã khởi công đồng loạt 14 gói thầu thuộc 12 dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2021-2025.

Các nhà thầu đang huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, xây dựng lán trại, đường công vụ và thực hiện các thủ tục đăng ký khai thác, cấp phép mỏ vật liệu xây dựng…, tổ chức triển khai thi công tại các vị trí thuận lợi.

Với các gói thầu còn lại, các chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu và các công việc liên quan để thi công vào tháng 2/2023.

Trước đó, đầu tháng 1/2023, Bộ GTVT cũng đã có văn bản giao Thanh tra Bộ GTVT chủ trì liên hệ các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an để được cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng thầu tại dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đã được Bộ Công an thu thập...