Biểu dương 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022

ANTD.VN -  Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm học tập 6 điều Bác Hồ dạy CAND, 67 năm truyền thống Đoàn thanh niên CATP Hà Nội, 75 tấm gương thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 đã được vinh danh , khen thưởng .