Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 ảnh 1Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 ảnh 2Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 ảnh 3Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 ảnh 4Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 ảnh 5Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 ảnh 6Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 ảnh 7Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 ảnh 8Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 ảnh 9Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 ảnh 10Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 ảnh 11Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 ảnh 12Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 ảnh 13Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 ảnh 14Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 ảnh 15Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 ảnh 16Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 ảnh 17Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 ảnh 18Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022 ảnh 19

Vinh danh 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022

ANTD.VN - Sáng 19-3, Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội đã tổ chức Chương trình báo công trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô, biểu dương 75 tấm gương Thanh niên tiên tiến Công an Thủ đô làm theo lời Bác năm 2022...