Biện pháp nắm bắt kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, chữa cháy tại học đường ảnh 1Biện pháp nắm bắt kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, chữa cháy tại học đường ảnh 2Biện pháp nắm bắt kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, chữa cháy tại học đường ảnh 3Biện pháp nắm bắt kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, chữa cháy tại học đường ảnh 4Biện pháp nắm bắt kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, chữa cháy tại học đường ảnh 5Biện pháp nắm bắt kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, chữa cháy tại học đường ảnh 6Biện pháp nắm bắt kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, chữa cháy tại học đường ảnh 7Biện pháp nắm bắt kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, chữa cháy tại học đường ảnh 8Biện pháp nắm bắt kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, chữa cháy tại học đường ảnh 9Biện pháp nắm bắt kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, chữa cháy tại học đường ảnh 10

Biện pháp nắm bắt kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, chữa cháy tại học đường

ANTD.VN - Để trang bị kỹ năng thoát, thoát nạn, cứu nạn và chữa cháy trong nhà trường trên địa bàn quận, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ đã triển khai thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, thoát nạn năm 2022, tại các Trường Mầm non Phú Thượng, Trường Trung học cơ sở Phú Thượng, Trường Trung học phổ thông Tây Hồ.