Bí thư Thành ủy Hà Nội: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cả hệ thống chính trị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu tiếp tục triển khai kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ thành phố bảo đảm vừa đào tạo, phát huy năng lực, vừa phòng chống tiêu cực…
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cả hệ thống chính trị ảnh 1

Quang cảnh hội nghị

Sáng 28-12, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU Thành ủy khoá XVII. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chủ trì.

Theo báo cáo tổng kết của Ban chỉ đạo, sau khi Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17-3-2021 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025” được ban hành, các cơ quan đơn vị, các cấp, các ngành đã triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện.

Đến nay, công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch. Đặc biệt, các sở, ngành, UBND các cấp đã tập trung rà soát, đánh giá 5 nhóm thủ tục hành chính; công bố danh mục 557 thủ tục hành chính, thay thế 150 thủ tục hành chính và bãi bỏ 520 thủ tục hành chính...

Qua thảo luận, các ý kiến cũng làm rõ một số khó khăn, hạn chế như việc phân cấp còn chưa rõ đầu mối, cơ quan kiểm soát; việc thực hiện một số thủ tục hành chính còn chậm... Có ý kiến kiến nghị thành phố xây dựng cơ chế giúp thu hút nhân sự có chuyên môn cao về làm việc ở cấp xã.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, năm 2021 là năm thử thách năng lực lãnh đạo từ thành phố đến chi bộ, là thước đo đối với năng lực lãnh đạo của từng tổ chức cơ sở Đảng; cho thấy chi bộ, nhất là chi bộ địa bàn dân cư rất quan trọng. Thực tế năm 2021 đặt ra yêu cầu phải hướng mạnh về cơ sở, tập trung củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cả hệ thống chính trị ảnh 2

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ mà Chương trình 01 đề ra, bảo đảm tương xứng với chương trình “xương sống” trong các chương trình công tác toàn khoá XVII.

Trong đó, các cấp ủy cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; nói đi đôi với làm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cả hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn trong Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh theo quy định của Đảng. Đồng chí cũng lưu ý tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của Đảng, hệ thống chính trị thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố cũng yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 04-NQ/TU, trọng tâm là lãnh đạo công tác quy hoạch cán bộ các cấp và triển khai kế hoạch luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ thành phố bảo đảm vừa đào tạo, phát huy năng lực, sở trường cán bộ, vừa phòng chống tiêu cực.

Đồng ý với đề xuất của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Bí thư Thành ủy chỉ đạo sớm xây dựng đề án về đào tạo cán bộ cho cơ sở với tầm nhìn ít nhất là 5-10 năm trên cơ sở rà soát, đề xuất nhu cầu của các quận, huyện, thị xã.

Về các nhiệm vụ cụ thể khác, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả quản lý, điều hành của thành phố; triển khai có hiệu quả đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giai quyết thủ tục hành chính.