Kỷ luật bí thư, chủ tịch để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng gây bức xúc

Kỷ luật bí thư, chủ tịch để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng gây bức xúc

ANTĐ - Thành ủy Hà Nội yêu cầu kịp thời xem xét kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, nhất là các vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, gây bức xúc trong nhân dân, đi đôi với xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng công an, Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn. Trường hợp để vi phạm kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng sẽ xem xét xử lý cán bộ quản lý ở cấp cao hơn.