Bị mất khả năng lao động có được hưởng thừa kế?

ANTD.VN - Bố tôi mất năm 2015, trước khi chết bố tôi để lại di chúc. Theo đó, toàn bộ tài sản của bố tôi sẽ để cho em trai tôi. Tôi năm nay 32 tuổi và bị mất khả năng lao động. Xin luật sư cho biết, tôi có được quyền hưởng di sản của bố tôi để lại không? Đặng Thị Thu Cúc (Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Bị mất khả năng lao động có được hưởng thừa kế? ảnh 1Luật sư Hoàng Thị Khánh Linh Văn phòng Luật sư Nguyễn Chiến. Địa chỉ: Số 52 Quán Sứ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vấn đề bạn hỏi tôi xin được trả lời bạn như sau:

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, di chúc là sự thể hiện ý chí cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Pháp luật tôn trọng ý chí của người để lại di chúc. Tuy nhiên, Điều 644 - Bộ luật Dân sự 2015 lại quy định một số trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc.

Theo đó, con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con thành niên mà không có khả năng lao động vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó.

Đối chiếu với quy định trên và thông tin bạn đưa ra - đó là bạn bị mất khả năng lao động thì bạn có thể được hưởng phần di sản thừa kế của bố bạn mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc nếu bạn không thuộc các trường hợp không được quyền hưởng di sản thừa kế theo quy định tại khoản 1 Điều 621 - Bộ luật Dân sự 2015.