Bi hài chuyện cướp biển Somalia cướp nhầm tàu chiến MỹBi hài chuyện cướp biển Somalia cướp nhầm tàu chiến MỹBi hài chuyện cướp biển Somalia cướp nhầm tàu chiến MỹBi hài chuyện cướp biển Somalia cướp nhầm tàu chiến MỹBi hài chuyện cướp biển Somalia cướp nhầm tàu chiến MỹBi hài chuyện cướp biển Somalia cướp nhầm tàu chiến MỹBi hài chuyện cướp biển Somalia cướp nhầm tàu chiến MỹBi hài chuyện cướp biển Somalia cướp nhầm tàu chiến MỹBi hài chuyện cướp biển Somalia cướp nhầm tàu chiến MỹBi hài chuyện cướp biển Somalia cướp nhầm tàu chiến MỹBi hài chuyện cướp biển Somalia cướp nhầm tàu chiến MỹBi hài chuyện cướp biển Somalia cướp nhầm tàu chiến MỹBi hài chuyện cướp biển Somalia cướp nhầm tàu chiến MỹBi hài chuyện cướp biển Somalia cướp nhầm tàu chiến MỹBi hài chuyện cướp biển Somalia cướp nhầm tàu chiến MỹBi hài chuyện cướp biển Somalia cướp nhầm tàu chiến Mỹ

Bi hài chuyện cướp biển Somalia cướp nhầm tàu chiến Mỹ

ANTD.VN - Cướp biển Somalia liều lĩnh tấn công tàu chiến Mỹ, số phận của chúng liền bị tiêu diệt, số khác bị bắt và đem xét xử chung thân, một số tên còn lại thì may mắn hơn vì được Mỹ trả tự do sau đó. Việc cướp nhầm chiến hạm Mỹ trở thành chuyện bi hài cho cướp biển Somalia.