Điều tới 10.000 quân áp sát biên giới Belarus, Ba Lan đang tính toán gì?Điều tới 10.000 quân áp sát biên giới Belarus, Ba Lan đang tính toán gì?Điều tới 10.000 quân áp sát biên giới Belarus, Ba Lan đang tính toán gì?Điều tới 10.000 quân áp sát biên giới Belarus, Ba Lan đang tính toán gì?Điều tới 10.000 quân áp sát biên giới Belarus, Ba Lan đang tính toán gì?Điều tới 10.000 quân áp sát biên giới Belarus, Ba Lan đang tính toán gì?Điều tới 10.000 quân áp sát biên giới Belarus, Ba Lan đang tính toán gì?Điều tới 10.000 quân áp sát biên giới Belarus, Ba Lan đang tính toán gì?Điều tới 10.000 quân áp sát biên giới Belarus, Ba Lan đang tính toán gì?Điều tới 10.000 quân áp sát biên giới Belarus, Ba Lan đang tính toán gì?Điều tới 10.000 quân áp sát biên giới Belarus, Ba Lan đang tính toán gì?Điều tới 10.000 quân áp sát biên giới Belarus, Ba Lan đang tính toán gì?Điều tới 10.000 quân áp sát biên giới Belarus, Ba Lan đang tính toán gì?Điều tới 10.000 quân áp sát biên giới Belarus, Ba Lan đang tính toán gì?

Điều tới 10.000 quân áp sát biên giới Belarus, Ba Lan đang tính toán gì?

ANTD.VN -  Ba Lan sẽ tăng cường 10.000 binh sĩ tới biên giới với Belarus, nhằm ngăn chặn dòng người vượt biên trái phép.