Bầu trời Ukraine được 'phủ kín' bởi hệ thống phòng không FrankenSAMBầu trời Ukraine được 'phủ kín' bởi hệ thống phòng không FrankenSAMBầu trời Ukraine được 'phủ kín' bởi hệ thống phòng không FrankenSAMBầu trời Ukraine được 'phủ kín' bởi hệ thống phòng không FrankenSAMBầu trời Ukraine được 'phủ kín' bởi hệ thống phòng không FrankenSAMBầu trời Ukraine được 'phủ kín' bởi hệ thống phòng không FrankenSAMBầu trời Ukraine được 'phủ kín' bởi hệ thống phòng không FrankenSAMBầu trời Ukraine được 'phủ kín' bởi hệ thống phòng không FrankenSAMBầu trời Ukraine được 'phủ kín' bởi hệ thống phòng không FrankenSAMBầu trời Ukraine được 'phủ kín' bởi hệ thống phòng không FrankenSAMBầu trời Ukraine được 'phủ kín' bởi hệ thống phòng không FrankenSAMBầu trời Ukraine được 'phủ kín' bởi hệ thống phòng không FrankenSAMBầu trời Ukraine được 'phủ kín' bởi hệ thống phòng không FrankenSAMBầu trời Ukraine được 'phủ kín' bởi hệ thống phòng không FrankenSAMBầu trời Ukraine được 'phủ kín' bởi hệ thống phòng không FrankenSAM

Bầu trời Ukraine được 'phủ kín' bởi hệ thống phòng không FrankenSAM

ANTD.VN - FrankenSAM là hệ thống phòng không "lai ghép" đặc biệt, được tạo ra bằng cách đưa tên lửa đánh chặn RIM-7 do Mỹ sản xuất lên bệ phóng Buk.