Bất ngờ lớn khi Ukraine phải... mua máy bay Antonov từ NgaBất ngờ lớn khi Ukraine phải... mua máy bay Antonov từ NgaBất ngờ lớn khi Ukraine phải... mua máy bay Antonov từ NgaBất ngờ lớn khi Ukraine phải... mua máy bay Antonov từ NgaBất ngờ lớn khi Ukraine phải... mua máy bay Antonov từ NgaBất ngờ lớn khi Ukraine phải... mua máy bay Antonov từ NgaBất ngờ lớn khi Ukraine phải... mua máy bay Antonov từ NgaBất ngờ lớn khi Ukraine phải... mua máy bay Antonov từ NgaBất ngờ lớn khi Ukraine phải... mua máy bay Antonov từ NgaBất ngờ lớn khi Ukraine phải... mua máy bay Antonov từ NgaBất ngờ lớn khi Ukraine phải... mua máy bay Antonov từ NgaBất ngờ lớn khi Ukraine phải... mua máy bay Antonov từ NgaBất ngờ lớn khi Ukraine phải... mua máy bay Antonov từ NgaBất ngờ lớn khi Ukraine phải... mua máy bay Antonov từ NgaBất ngờ lớn khi Ukraine phải... mua máy bay Antonov từ Nga

Bất ngờ lớn khi Ukraine phải... mua máy bay Antonov từ Nga

ANTD.VN - Máy bay Antonov vốn là sản phẩm của Ukraine, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi mới đây Kiev phải mua lại dòng phi cơ này từ Nga.