Bất ngờ lớn khi trực thăng Mi-24V Ukraine dùng rocket Hydra 70 MỹBất ngờ lớn khi trực thăng Mi-24V Ukraine dùng rocket Hydra 70 MỹBất ngờ lớn khi trực thăng Mi-24V Ukraine dùng rocket Hydra 70 MỹBất ngờ lớn khi trực thăng Mi-24V Ukraine dùng rocket Hydra 70 MỹBất ngờ lớn khi trực thăng Mi-24V Ukraine dùng rocket Hydra 70 MỹBất ngờ lớn khi trực thăng Mi-24V Ukraine dùng rocket Hydra 70 MỹBất ngờ lớn khi trực thăng Mi-24V Ukraine dùng rocket Hydra 70 MỹBất ngờ lớn khi trực thăng Mi-24V Ukraine dùng rocket Hydra 70 MỹBất ngờ lớn khi trực thăng Mi-24V Ukraine dùng rocket Hydra 70 MỹBất ngờ lớn khi trực thăng Mi-24V Ukraine dùng rocket Hydra 70 MỹBất ngờ lớn khi trực thăng Mi-24V Ukraine dùng rocket Hydra 70 MỹBất ngờ lớn khi trực thăng Mi-24V Ukraine dùng rocket Hydra 70 MỹBất ngờ lớn khi trực thăng Mi-24V Ukraine dùng rocket Hydra 70 MỹBất ngờ lớn khi trực thăng Mi-24V Ukraine dùng rocket Hydra 70 Mỹ

Bất ngờ lớn khi trực thăng Mi-24V Ukraine dùng rocket Hydra 70 Mỹ

ANTD.VN - Rocket Hydra 70 do Mỹ sản xuất đang được sử dụng trên trực thăng tấn công Mi-24V của Ukraine.