Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động

ANTD.VN - Ngày 19-7, Công đoàn CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn CATP lần thứ I; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018-2024, qua đó góp phần cùng các lực lượng trong CATP giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh.