'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm

'Báo thép' Leopard 1A5 của Đức vẫn rất nguy hiểm

ANTD.VN - Leopard 1A5 là phiên bản nâng cấp cuối cùng của dòng xe tăng Leopard 1 nổi tiếng với trong thời kỳ chiến tranh Lạnh do Tây Đức phát triển. Do được trang bị pháo tăng mới kết hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực tân tiến nên dòng chiến xa này vẫn rất mạnh.