Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 1Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 2Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 3Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 4Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 5Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 6Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 7Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 8Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 9Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 10Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 11Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 12Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 13Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 14Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 15Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 16Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 17Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 18Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 19Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 20Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 21Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 22Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 23Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 24Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 25Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1 ảnh 26

Pantsir-SM, sự nâng cấp đáng sợ cho 'quái thú' Pantsir-S1

ANTD.VN - "Quái thú đánh chặn" Pantsir-SM là biến thể nâng cấp sâu rộng của tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp cực nguy hiểm Pantsir-S1 của Nga.