'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 1'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 2'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 3'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 4'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 5'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 6'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 7'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 8'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 9'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 10'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 11'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 12'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 13'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 14'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 15'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 16'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 17'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 18'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 19'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 20'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 21'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 22'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 23'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi ảnh 24

'Ba ngón tay thần chết' 2K12 Kub - Hệ thống phòng không từng khiến phương Tây sợ hãi

ANTD.VN - Trong quá khứ, 2K12 Kub (SA-6) biệt danh "Ba ngón tay thần chết" từng gây sốc tại Trung Đông khi bắn hạ tới 64 chiếc máy bay của Israel, điều này khiến phương Tây hết sức lo ngại vào lúc đó.