Hàng loạt máy bay quân sự Nga bị phá hủy trong vụ nổ tại sân bay Crimea? ảnh 1Hàng loạt máy bay quân sự Nga bị phá hủy trong vụ nổ tại sân bay Crimea? ảnh 2Hàng loạt máy bay quân sự Nga bị phá hủy trong vụ nổ tại sân bay Crimea? ảnh 3Hàng loạt máy bay quân sự Nga bị phá hủy trong vụ nổ tại sân bay Crimea? ảnh 4Hàng loạt máy bay quân sự Nga bị phá hủy trong vụ nổ tại sân bay Crimea? ảnh 5Hàng loạt máy bay quân sự Nga bị phá hủy trong vụ nổ tại sân bay Crimea? ảnh 6Hàng loạt máy bay quân sự Nga bị phá hủy trong vụ nổ tại sân bay Crimea? ảnh 7Hàng loạt máy bay quân sự Nga bị phá hủy trong vụ nổ tại sân bay Crimea? ảnh 8Hàng loạt máy bay quân sự Nga bị phá hủy trong vụ nổ tại sân bay Crimea? ảnh 9Hàng loạt máy bay quân sự Nga bị phá hủy trong vụ nổ tại sân bay Crimea? ảnh 10Hàng loạt máy bay quân sự Nga bị phá hủy trong vụ nổ tại sân bay Crimea? ảnh 11Hàng loạt máy bay quân sự Nga bị phá hủy trong vụ nổ tại sân bay Crimea? ảnh 12Hàng loạt máy bay quân sự Nga bị phá hủy trong vụ nổ tại sân bay Crimea? ảnh 13Hàng loạt máy bay quân sự Nga bị phá hủy trong vụ nổ tại sân bay Crimea? ảnh 14Hàng loạt máy bay quân sự Nga bị phá hủy trong vụ nổ tại sân bay Crimea? ảnh 15Hàng loạt máy bay quân sự Nga bị phá hủy trong vụ nổ tại sân bay Crimea? ảnh 16

Hàng loạt máy bay quân sự Nga bị phá hủy trong vụ nổ tại sân bay Crimea?

ANTD.VN -  Ảnh vệ tinh thương mại do công ty Planet Labs công bố ngày 10/8 cho thấy có vẻ hàng loạt máy bay quân sự Nga hư hỏng, trong khi kho đạn vẫn nguyên vẹn tại căn cứ Saki ở Crimea sau loạt vụ nổ lớn. Phía Nga chưa đưa ra mức độ thiệt hại cụ thể.