Lượng khí tự nhiên hóa lỏng mà châu Âu hy vọng sẽ trôi sang châu Á? ảnh 1Lượng khí tự nhiên hóa lỏng mà châu Âu hy vọng sẽ trôi sang châu Á? ảnh 2Lượng khí tự nhiên hóa lỏng mà châu Âu hy vọng sẽ trôi sang châu Á? ảnh 3Lượng khí tự nhiên hóa lỏng mà châu Âu hy vọng sẽ trôi sang châu Á? ảnh 4Lượng khí tự nhiên hóa lỏng mà châu Âu hy vọng sẽ trôi sang châu Á? ảnh 5Lượng khí tự nhiên hóa lỏng mà châu Âu hy vọng sẽ trôi sang châu Á? ảnh 6Lượng khí tự nhiên hóa lỏng mà châu Âu hy vọng sẽ trôi sang châu Á? ảnh 7Lượng khí tự nhiên hóa lỏng mà châu Âu hy vọng sẽ trôi sang châu Á? ảnh 8Lượng khí tự nhiên hóa lỏng mà châu Âu hy vọng sẽ trôi sang châu Á? ảnh 9Lượng khí tự nhiên hóa lỏng mà châu Âu hy vọng sẽ trôi sang châu Á? ảnh 10Lượng khí tự nhiên hóa lỏng mà châu Âu hy vọng sẽ trôi sang châu Á? ảnh 11Lượng khí tự nhiên hóa lỏng mà châu Âu hy vọng sẽ trôi sang châu Á? ảnh 12Lượng khí tự nhiên hóa lỏng mà châu Âu hy vọng sẽ trôi sang châu Á? ảnh 13Lượng khí tự nhiên hóa lỏng mà châu Âu hy vọng sẽ trôi sang châu Á? ảnh 14Lượng khí tự nhiên hóa lỏng mà châu Âu hy vọng sẽ trôi sang châu Á? ảnh 15

Lượng khí tự nhiên hóa lỏng mà châu Âu hy vọng sẽ trôi sang châu Á?

ANTD.VN - Người đứng đầu công ty dầu khí Total của Pháp dự đoán tình hình sẽ trở nên trầm trọng hơn với nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong năm nay.