[ẢNH] Xe thiết giáp kháng mìn quân cảnh Nga trúng bom xăng của người Kurd[ẢNH] Xe thiết giáp kháng mìn quân cảnh Nga trúng bom xăng của người Kurd[ẢNH] Xe thiết giáp kháng mìn quân cảnh Nga trúng bom xăng của người Kurd[ẢNH] Xe thiết giáp kháng mìn quân cảnh Nga trúng bom xăng của người Kurd[ẢNH] Xe thiết giáp kháng mìn quân cảnh Nga trúng bom xăng của người Kurd[ẢNH] Xe thiết giáp kháng mìn quân cảnh Nga trúng bom xăng của người Kurd[ẢNH] Xe thiết giáp kháng mìn quân cảnh Nga trúng bom xăng của người Kurd[ẢNH] Xe thiết giáp kháng mìn quân cảnh Nga trúng bom xăng của người Kurd[ẢNH] Xe thiết giáp kháng mìn quân cảnh Nga trúng bom xăng của người Kurd[ẢNH] Xe thiết giáp kháng mìn quân cảnh Nga trúng bom xăng của người Kurd[ẢNH] Xe thiết giáp kháng mìn quân cảnh Nga trúng bom xăng của người Kurd[ẢNH] Xe thiết giáp kháng mìn quân cảnh Nga trúng bom xăng của người Kurd[ẢNH] Xe thiết giáp kháng mìn quân cảnh Nga trúng bom xăng của người Kurd[ẢNH] Xe thiết giáp kháng mìn quân cảnh Nga trúng bom xăng của người Kurd[ẢNH] Xe thiết giáp kháng mìn quân cảnh Nga trúng bom xăng của người Kurd

[ẢNH] Xe thiết giáp kháng mìn quân cảnh Nga trúng bom xăng của người Kurd

ANTD.VN - Mặc dù đã tiến hành nhiều cuộc tuần tra nhằm duy trì an ninh cho khu vực nhưng trong mắt người Kurd thì quân cảnh Nga vẫn là lực lượng chiếm đóng, điều này đã dẫn đến hành động phản kháng từ phía họ.