[ẢNH] Quân cảnh Nga bị người Kurd tấn công dữ dội khi tuần tra tại Đông Bắc Syria[ẢNH] Quân cảnh Nga bị người Kurd tấn công dữ dội khi tuần tra tại Đông Bắc Syria[ẢNH] Quân cảnh Nga bị người Kurd tấn công dữ dội khi tuần tra tại Đông Bắc Syria[ẢNH] Quân cảnh Nga bị người Kurd tấn công dữ dội khi tuần tra tại Đông Bắc Syria[ẢNH] Quân cảnh Nga bị người Kurd tấn công dữ dội khi tuần tra tại Đông Bắc Syria[ẢNH] Quân cảnh Nga bị người Kurd tấn công dữ dội khi tuần tra tại Đông Bắc Syria[ẢNH] Quân cảnh Nga bị người Kurd tấn công dữ dội khi tuần tra tại Đông Bắc Syria[ẢNH] Quân cảnh Nga bị người Kurd tấn công dữ dội khi tuần tra tại Đông Bắc Syria[ẢNH] Quân cảnh Nga bị người Kurd tấn công dữ dội khi tuần tra tại Đông Bắc Syria[ẢNH] Quân cảnh Nga bị người Kurd tấn công dữ dội khi tuần tra tại Đông Bắc Syria[ẢNH] Quân cảnh Nga bị người Kurd tấn công dữ dội khi tuần tra tại Đông Bắc Syria[ẢNH] Quân cảnh Nga bị người Kurd tấn công dữ dội khi tuần tra tại Đông Bắc Syria[ẢNH] Quân cảnh Nga bị người Kurd tấn công dữ dội khi tuần tra tại Đông Bắc Syria[ẢNH] Quân cảnh Nga bị người Kurd tấn công dữ dội khi tuần tra tại Đông Bắc Syria[ẢNH] Quân cảnh Nga bị người Kurd tấn công dữ dội khi tuần tra tại Đông Bắc Syria

[ẢNH] Quân cảnh Nga bị người Kurd tấn công dữ dội khi tuần tra tại Đông Bắc Syria

ANTD.VN - Trái ngược với tất cả những dự đoán ban đầu, lực lượng vũ trang Nga không hề nhận được sự chào đón của người Kurd khi tiến hành tuần tra "vùng đệm an toàn" lập ra tại khu vực Đông Bắc Syria.