[ẢNH] Tổng duyệt lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden ảnh 1[ẢNH] Tổng duyệt lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden ảnh 2[ẢNH] Tổng duyệt lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden ảnh 3[ẢNH] Tổng duyệt lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden ảnh 4[ẢNH] Tổng duyệt lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden ảnh 5[ẢNH] Tổng duyệt lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden ảnh 6[ẢNH] Tổng duyệt lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden ảnh 7[ẢNH] Tổng duyệt lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden ảnh 8[ẢNH] Tổng duyệt lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden ảnh 9[ẢNH] Tổng duyệt lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden ảnh 10[ẢNH] Tổng duyệt lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden ảnh 11

[ẢNH] Tổng duyệt lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden

ANTD.VN -  Lễ nhậm chức ngày 20-1 của Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ là một trong những buổi lễ đặc biệt trong lịch sử nước Mỹ, với số lượng khách mời hạn chế và không có công chúng do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, lượng vệ binh bảo vệ cho sự kiện lại đông gấp 3 lần bình thường.