[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?

[ẢNH] Tuổi 73, nhạc sĩ Đức Huy sống ra sao bên vợ trẻ đẹp kém 44 tuổi?

ANTD.VN -  Dù đã bước qua tuổi 70 nhưng nhạc sĩ Đức Huy vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên cạnh người vợ trẻ đẹp. Hơn vợ 44 tuổi nhưng vợ chồng nhạc sĩ không hề có khoảng cách tuổi tác. Hai người hòa hợp với nhau về cách sống, cách suy nghĩ, cùng nhau xây dựng hạnh phúc vuông tròn.