[ẢNH] Tuần tra biên giới, bảo vệ vững chắc phên giậu Tổ quốc ảnh 1[ẢNH] Tuần tra biên giới, bảo vệ vững chắc phên giậu Tổ quốc ảnh 2[ẢNH] Tuần tra biên giới, bảo vệ vững chắc phên giậu Tổ quốc ảnh 3[ẢNH] Tuần tra biên giới, bảo vệ vững chắc phên giậu Tổ quốc ảnh 4[ẢNH] Tuần tra biên giới, bảo vệ vững chắc phên giậu Tổ quốc ảnh 5[ẢNH] Tuần tra biên giới, bảo vệ vững chắc phên giậu Tổ quốc ảnh 6[ẢNH] Tuần tra biên giới, bảo vệ vững chắc phên giậu Tổ quốc ảnh 7[ẢNH] Tuần tra biên giới, bảo vệ vững chắc phên giậu Tổ quốc ảnh 8[ẢNH] Tuần tra biên giới, bảo vệ vững chắc phên giậu Tổ quốc ảnh 9[ẢNH] Tuần tra biên giới, bảo vệ vững chắc phên giậu Tổ quốc ảnh 10[ẢNH] Tuần tra biên giới, bảo vệ vững chắc phên giậu Tổ quốc ảnh 11[ẢNH] Tuần tra biên giới, bảo vệ vững chắc phên giậu Tổ quốc ảnh 12

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959/ 3-3-2019):

[ẢNH] Tuần tra biên giới, bảo vệ vững chắc phên giậu Tổ quốc

ANTD.VN - Không quản ngại điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, các chiến sỹ Bộ đội biên phòng vẫn ngày đêm tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.