[ẢNH] Trung Quốc cho trực thăng tấn công hiện đại nhất thực tập đổ bộ chiếm đảo[ẢNH] Trung Quốc cho trực thăng tấn công hiện đại nhất thực tập đổ bộ chiếm đảo[ẢNH] Trung Quốc cho trực thăng tấn công hiện đại nhất thực tập đổ bộ chiếm đảo[ẢNH] Trung Quốc cho trực thăng tấn công hiện đại nhất thực tập đổ bộ chiếm đảo[ẢNH] Trung Quốc cho trực thăng tấn công hiện đại nhất thực tập đổ bộ chiếm đảo[ẢNH] Trung Quốc cho trực thăng tấn công hiện đại nhất thực tập đổ bộ chiếm đảo[ẢNH] Trung Quốc cho trực thăng tấn công hiện đại nhất thực tập đổ bộ chiếm đảo[ẢNH] Trung Quốc cho trực thăng tấn công hiện đại nhất thực tập đổ bộ chiếm đảo[ẢNH] Trung Quốc cho trực thăng tấn công hiện đại nhất thực tập đổ bộ chiếm đảo[ẢNH] Trung Quốc cho trực thăng tấn công hiện đại nhất thực tập đổ bộ chiếm đảo[ẢNH] Trung Quốc cho trực thăng tấn công hiện đại nhất thực tập đổ bộ chiếm đảo[ẢNH] Trung Quốc cho trực thăng tấn công hiện đại nhất thực tập đổ bộ chiếm đảo[ẢNH] Trung Quốc cho trực thăng tấn công hiện đại nhất thực tập đổ bộ chiếm đảo[ẢNH] Trung Quốc cho trực thăng tấn công hiện đại nhất thực tập đổ bộ chiếm đảo

[ẢNH] Trung Quốc cho trực thăng tấn công hiện đại nhất thực tập đổ bộ chiếm đảo

ANTD.VN -  Lữ đoàn đường không của lục quân Trung Quốc điều nhiều trực thăng trong đó có loại Z-10 tham gia diễn tập tiến công vượt biển nhằm vào hòn đảo phía nam tỉnh Phúc Kiến.