[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua Su-35 của Nga nếu Mỹ đình chỉ chuyển giao F-35?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua Su-35 của Nga nếu Mỹ đình chỉ chuyển giao F-35?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua Su-35 của Nga nếu Mỹ đình chỉ chuyển giao F-35?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua Su-35 của Nga nếu Mỹ đình chỉ chuyển giao F-35?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua Su-35 của Nga nếu Mỹ đình chỉ chuyển giao F-35?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua Su-35 của Nga nếu Mỹ đình chỉ chuyển giao F-35?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua Su-35 của Nga nếu Mỹ đình chỉ chuyển giao F-35?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua Su-35 của Nga nếu Mỹ đình chỉ chuyển giao F-35?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua Su-35 của Nga nếu Mỹ đình chỉ chuyển giao F-35?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua Su-35 của Nga nếu Mỹ đình chỉ chuyển giao F-35?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua Su-35 của Nga nếu Mỹ đình chỉ chuyển giao F-35?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua Su-35 của Nga nếu Mỹ đình chỉ chuyển giao F-35?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua Su-35 của Nga nếu Mỹ đình chỉ chuyển giao F-35?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua Su-35 của Nga nếu Mỹ đình chỉ chuyển giao F-35?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua Su-35 của Nga nếu Mỹ đình chỉ chuyển giao F-35?[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua Su-35 của Nga nếu Mỹ đình chỉ chuyển giao F-35?

[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua Su-35 của Nga nếu Mỹ đình chỉ chuyển giao F-35?

ANTD.VN - Mối quan hệ giữa hai thành viên thuộc khối quân sự NATO là Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang diễn biến theo chiều hướng ngày càng căng thẳng vì thương vụ mua vũ khí Nga.