[ẢNH] Nga bất ngờ nhận được bom thông minh GBU-39 SDB chiến lợi phẩm?[ẢNH] Nga bất ngờ nhận được bom thông minh GBU-39 SDB chiến lợi phẩm?[ẢNH] Nga bất ngờ nhận được bom thông minh GBU-39 SDB chiến lợi phẩm?[ẢNH] Nga bất ngờ nhận được bom thông minh GBU-39 SDB chiến lợi phẩm?[ẢNH] Nga bất ngờ nhận được bom thông minh GBU-39 SDB chiến lợi phẩm?[ẢNH] Nga bất ngờ nhận được bom thông minh GBU-39 SDB chiến lợi phẩm?[ẢNH] Nga bất ngờ nhận được bom thông minh GBU-39 SDB chiến lợi phẩm?[ẢNH] Nga bất ngờ nhận được bom thông minh GBU-39 SDB chiến lợi phẩm?[ẢNH] Nga bất ngờ nhận được bom thông minh GBU-39 SDB chiến lợi phẩm?[ẢNH] Nga bất ngờ nhận được bom thông minh GBU-39 SDB chiến lợi phẩm?[ẢNH] Nga bất ngờ nhận được bom thông minh GBU-39 SDB chiến lợi phẩm?[ẢNH] Nga bất ngờ nhận được bom thông minh GBU-39 SDB chiến lợi phẩm?[ẢNH] Nga bất ngờ nhận được bom thông minh GBU-39 SDB chiến lợi phẩm?[ẢNH] Nga bất ngờ nhận được bom thông minh GBU-39 SDB chiến lợi phẩm?[ẢNH] Nga bất ngờ nhận được bom thông minh GBU-39 SDB chiến lợi phẩm?

[ẢNH] Nga bất ngờ nhận được bom thông minh GBU-39 SDB chiến lợi phẩm?

ANTD.VN - Trong cuộc không kích vào thành phố Aleppo hôm 27/3, các máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã sử dụng tới bom đường kính nhỏ GBU-39 SDB.