[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa phản ứng cứng rắn với Nga vì phá vỡ hiệp định ngừng bắn[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa phản ứng cứng rắn với Nga vì phá vỡ hiệp định ngừng bắn[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa phản ứng cứng rắn với Nga vì phá vỡ hiệp định ngừng bắn[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa phản ứng cứng rắn với Nga vì phá vỡ hiệp định ngừng bắn[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa phản ứng cứng rắn với Nga vì phá vỡ hiệp định ngừng bắn[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa phản ứng cứng rắn với Nga vì phá vỡ hiệp định ngừng bắn[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa phản ứng cứng rắn với Nga vì phá vỡ hiệp định ngừng bắn[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa phản ứng cứng rắn với Nga vì phá vỡ hiệp định ngừng bắn[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa phản ứng cứng rắn với Nga vì phá vỡ hiệp định ngừng bắn[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa phản ứng cứng rắn với Nga vì phá vỡ hiệp định ngừng bắn[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa phản ứng cứng rắn với Nga vì phá vỡ hiệp định ngừng bắn[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa phản ứng cứng rắn với Nga vì phá vỡ hiệp định ngừng bắn[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa phản ứng cứng rắn với Nga vì phá vỡ hiệp định ngừng bắn[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa phản ứng cứng rắn với Nga vì phá vỡ hiệp định ngừng bắn[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa phản ứng cứng rắn với Nga vì phá vỡ hiệp định ngừng bắn

[ẢNH] Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa phản ứng cứng rắn với Nga vì phá vỡ hiệp định ngừng bắn

ANTD.VN - Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức cáo buộc Nga không tuân thủ nghiêm chỉnh hiệp định ngừng bắn tại khu vực Đông Bắc Syria và tuyên bố để ngỏ khả năng tiến hành hoạt động quân sự.