[ẢNH] Tên lửa 9M333 khiến tổ hợp phòng không Strela-10M đáng sợ gấp nhiều lần[ẢNH] Tên lửa 9M333 khiến tổ hợp phòng không Strela-10M đáng sợ gấp nhiều lần[ẢNH] Tên lửa 9M333 khiến tổ hợp phòng không Strela-10M đáng sợ gấp nhiều lần[ẢNH] Tên lửa 9M333 khiến tổ hợp phòng không Strela-10M đáng sợ gấp nhiều lần[ẢNH] Tên lửa 9M333 khiến tổ hợp phòng không Strela-10M đáng sợ gấp nhiều lần[ẢNH] Tên lửa 9M333 khiến tổ hợp phòng không Strela-10M đáng sợ gấp nhiều lần[ẢNH] Tên lửa 9M333 khiến tổ hợp phòng không Strela-10M đáng sợ gấp nhiều lần[ẢNH] Tên lửa 9M333 khiến tổ hợp phòng không Strela-10M đáng sợ gấp nhiều lần[ẢNH] Tên lửa 9M333 khiến tổ hợp phòng không Strela-10M đáng sợ gấp nhiều lần[ẢNH] Tên lửa 9M333 khiến tổ hợp phòng không Strela-10M đáng sợ gấp nhiều lần[ẢNH] Tên lửa 9M333 khiến tổ hợp phòng không Strela-10M đáng sợ gấp nhiều lần[ẢNH] Tên lửa 9M333 khiến tổ hợp phòng không Strela-10M đáng sợ gấp nhiều lần[ẢNH] Tên lửa 9M333 khiến tổ hợp phòng không Strela-10M đáng sợ gấp nhiều lần[ẢNH] Tên lửa 9M333 khiến tổ hợp phòng không Strela-10M đáng sợ gấp nhiều lần[ẢNH] Tên lửa 9M333 khiến tổ hợp phòng không Strela-10M đáng sợ gấp nhiều lần

[ẢNH] Tên lửa 9M333 khiến tổ hợp phòng không Strela-10M đáng sợ gấp nhiều lần

ANTD.VN - Tên lửa đánh chặn thế hệ mới 9M333 sẽ nâng cao đáng kể sức chiến đấu cho tổ hợp phòng không tầm thấp Strela-10M.