[ẢNH] Sức mạnh loại tên lửa đảo Đài Loan sắp sở hữu từ Mỹ[ẢNH] Sức mạnh loại tên lửa đảo Đài Loan sắp sở hữu từ Mỹ[ẢNH] Sức mạnh loại tên lửa đảo Đài Loan sắp sở hữu từ Mỹ[ẢNH] Sức mạnh loại tên lửa đảo Đài Loan sắp sở hữu từ Mỹ[ẢNH] Sức mạnh loại tên lửa đảo Đài Loan sắp sở hữu từ Mỹ[ẢNH] Sức mạnh loại tên lửa đảo Đài Loan sắp sở hữu từ Mỹ[ẢNH] Sức mạnh loại tên lửa đảo Đài Loan sắp sở hữu từ Mỹ[ẢNH] Sức mạnh loại tên lửa đảo Đài Loan sắp sở hữu từ Mỹ[ẢNH] Sức mạnh loại tên lửa đảo Đài Loan sắp sở hữu từ Mỹ[ẢNH] Sức mạnh loại tên lửa đảo Đài Loan sắp sở hữu từ Mỹ[ẢNH] Sức mạnh loại tên lửa đảo Đài Loan sắp sở hữu từ Mỹ[ẢNH] Sức mạnh loại tên lửa đảo Đài Loan sắp sở hữu từ Mỹ[ẢNH] Sức mạnh loại tên lửa đảo Đài Loan sắp sở hữu từ Mỹ[ẢNH] Sức mạnh loại tên lửa đảo Đài Loan sắp sở hữu từ Mỹ[ẢNH] Sức mạnh loại tên lửa đảo Đài Loan sắp sở hữu từ Mỹ[ẢNH] Sức mạnh loại tên lửa đảo Đài Loan sắp sở hữu từ Mỹ

[ẢNH] Sức mạnh loại tên lửa đảo Đài Loan sắp sở hữu từ Mỹ

ANTD.VN - Mỹ chuẩn bị phê duyệt bán các loại vũ khí có sức công phá lớn cho đảo Đài Loan, ngoài pháo phản lực HIMARS do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất, Washington còn cung cấp cả tên lửa không đối đất tầm xa SLAM-ER cho Đài Bắc, điều này khiến Bắc Kinh tức giận.