[ẢNH] Siêu bom Mỹ có thể tiêu diệt mọi mục tiêu bất kể điều kiện thời tiết ảnh 1[ẢNH] Siêu bom Mỹ có thể tiêu diệt mọi mục tiêu bất kể điều kiện thời tiết ảnh 2[ẢNH] Siêu bom Mỹ có thể tiêu diệt mọi mục tiêu bất kể điều kiện thời tiết ảnh 3[ẢNH] Siêu bom Mỹ có thể tiêu diệt mọi mục tiêu bất kể điều kiện thời tiết ảnh 4[ẢNH] Siêu bom Mỹ có thể tiêu diệt mọi mục tiêu bất kể điều kiện thời tiết ảnh 5[ẢNH] Siêu bom Mỹ có thể tiêu diệt mọi mục tiêu bất kể điều kiện thời tiết ảnh 6[ẢNH] Siêu bom Mỹ có thể tiêu diệt mọi mục tiêu bất kể điều kiện thời tiết ảnh 7[ẢNH] Siêu bom Mỹ có thể tiêu diệt mọi mục tiêu bất kể điều kiện thời tiết ảnh 8[ẢNH] Siêu bom Mỹ có thể tiêu diệt mọi mục tiêu bất kể điều kiện thời tiết ảnh 9[ẢNH] Siêu bom Mỹ có thể tiêu diệt mọi mục tiêu bất kể điều kiện thời tiết ảnh 10[ẢNH] Siêu bom Mỹ có thể tiêu diệt mọi mục tiêu bất kể điều kiện thời tiết ảnh 11[ẢNH] Siêu bom Mỹ có thể tiêu diệt mọi mục tiêu bất kể điều kiện thời tiết ảnh 12[ẢNH] Siêu bom Mỹ có thể tiêu diệt mọi mục tiêu bất kể điều kiện thời tiết ảnh 13[ẢNH] Siêu bom Mỹ có thể tiêu diệt mọi mục tiêu bất kể điều kiện thời tiết ảnh 14[ẢNH] Siêu bom Mỹ có thể tiêu diệt mọi mục tiêu bất kể điều kiện thời tiết ảnh 15

[ẢNH] Siêu bom Mỹ có thể tiêu diệt mọi mục tiêu bất kể điều kiện thời tiết

ANTD.VN -  Hãng Raytheon Mỹ đã hoàn thành tất cả các cuộc thử nghiệm với GBU-53/B StormBreaker - siêu bom thông minh có thể diệt mọi mục tiêu ngay cả trong điều kiện mưa bão.