[ẢNH] S-400 bất lực trước F-35I Israel cho dù đã được [ẢNH] S-400 bất lực trước F-35I Israel cho dù đã được [ẢNH] S-400 bất lực trước F-35I Israel cho dù đã được [ẢNH] S-400 bất lực trước F-35I Israel cho dù đã được [ẢNH] S-400 bất lực trước F-35I Israel cho dù đã được [ẢNH] S-400 bất lực trước F-35I Israel cho dù đã được [ẢNH] S-400 bất lực trước F-35I Israel cho dù đã được [ẢNH] S-400 bất lực trước F-35I Israel cho dù đã được [ẢNH] S-400 bất lực trước F-35I Israel cho dù đã được [ẢNH] S-400 bất lực trước F-35I Israel cho dù đã được [ẢNH] S-400 bất lực trước F-35I Israel cho dù đã được [ẢNH] S-400 bất lực trước F-35I Israel cho dù đã được [ẢNH] S-400 bất lực trước F-35I Israel cho dù đã được [ẢNH] S-400 bất lực trước F-35I Israel cho dù đã được [ẢNH] S-400 bất lực trước F-35I Israel cho dù đã được

[ẢNH] S-400 bất lực trước F-35I Israel cho dù đã được "chấp điểm lợi thế"

ANTD.VN - Tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Israel được thông báo đã tiến hành 2 vụ tấn công trong lãnh thổ Syria, tuy nhiên hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf của Nga lại chẳng ghi nhận thấy sự xuất hiện của nó.