[ẢNH] Mỹ phủ nhận tiến hành vụ tấn công sáng 24-5, quân đội Syria dính áp chế điện tử?[ẢNH] Mỹ phủ nhận tiến hành vụ tấn công sáng 24-5, quân đội Syria dính áp chế điện tử?[ẢNH] Mỹ phủ nhận tiến hành vụ tấn công sáng 24-5, quân đội Syria dính áp chế điện tử?[ẢNH] Mỹ phủ nhận tiến hành vụ tấn công sáng 24-5, quân đội Syria dính áp chế điện tử?[ẢNH] Mỹ phủ nhận tiến hành vụ tấn công sáng 24-5, quân đội Syria dính áp chế điện tử?[ẢNH] Mỹ phủ nhận tiến hành vụ tấn công sáng 24-5, quân đội Syria dính áp chế điện tử?[ẢNH] Mỹ phủ nhận tiến hành vụ tấn công sáng 24-5, quân đội Syria dính áp chế điện tử?[ẢNH] Mỹ phủ nhận tiến hành vụ tấn công sáng 24-5, quân đội Syria dính áp chế điện tử?[ẢNH] Mỹ phủ nhận tiến hành vụ tấn công sáng 24-5, quân đội Syria dính áp chế điện tử?[ẢNH] Mỹ phủ nhận tiến hành vụ tấn công sáng 24-5, quân đội Syria dính áp chế điện tử?[ẢNH] Mỹ phủ nhận tiến hành vụ tấn công sáng 24-5, quân đội Syria dính áp chế điện tử?[ẢNH] Mỹ phủ nhận tiến hành vụ tấn công sáng 24-5, quân đội Syria dính áp chế điện tử?[ẢNH] Mỹ phủ nhận tiến hành vụ tấn công sáng 24-5, quân đội Syria dính áp chế điện tử?[ẢNH] Mỹ phủ nhận tiến hành vụ tấn công sáng 24-5, quân đội Syria dính áp chế điện tử?

[ẢNH] Mỹ phủ nhận tiến hành vụ tấn công sáng 24-5, quân đội Syria dính áp chế điện tử?

ANTD.VN - Mỹ bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc rằng họ đã thực hiện vụ không kích vào các vị trí của quân đội Syria sáng 24-5-2018, điều đó đặt ra câu hỏi lớn ai là "tác giả" của hành động trên.