[ẢNH] Quân đội Mỹ tiếp nhận loại trực thăng đắt hơn cả tiêm kích F-35[ẢNH] Quân đội Mỹ tiếp nhận loại trực thăng đắt hơn cả tiêm kích F-35[ẢNH] Quân đội Mỹ tiếp nhận loại trực thăng đắt hơn cả tiêm kích F-35[ẢNH] Quân đội Mỹ tiếp nhận loại trực thăng đắt hơn cả tiêm kích F-35[ẢNH] Quân đội Mỹ tiếp nhận loại trực thăng đắt hơn cả tiêm kích F-35[ẢNH] Quân đội Mỹ tiếp nhận loại trực thăng đắt hơn cả tiêm kích F-35[ẢNH] Quân đội Mỹ tiếp nhận loại trực thăng đắt hơn cả tiêm kích F-35[ẢNH] Quân đội Mỹ tiếp nhận loại trực thăng đắt hơn cả tiêm kích F-35[ẢNH] Quân đội Mỹ tiếp nhận loại trực thăng đắt hơn cả tiêm kích F-35[ẢNH] Quân đội Mỹ tiếp nhận loại trực thăng đắt hơn cả tiêm kích F-35[ẢNH] Quân đội Mỹ tiếp nhận loại trực thăng đắt hơn cả tiêm kích F-35[ẢNH] Quân đội Mỹ tiếp nhận loại trực thăng đắt hơn cả tiêm kích F-35

[ẢNH] Quân đội Mỹ tiếp nhận loại trực thăng đắt hơn cả tiêm kích F-35

ANTD.VN - Sikorsky vừa bàn giao chiếc trực thăng CH-53K King Stallion đầu tiên cho lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Tổng cộng 200 chiếc chiếc CH-53K sẽ được sản xuất trong tương lai.