[ẢNH] Phương Tây lo ngại Nga âm thầm quân sự hóa đường ống Nord Stream 2 ảnh 1[ẢNH] Phương Tây lo ngại Nga âm thầm quân sự hóa đường ống Nord Stream 2 ảnh 2[ẢNH] Phương Tây lo ngại Nga âm thầm quân sự hóa đường ống Nord Stream 2 ảnh 3[ẢNH] Phương Tây lo ngại Nga âm thầm quân sự hóa đường ống Nord Stream 2 ảnh 4[ẢNH] Phương Tây lo ngại Nga âm thầm quân sự hóa đường ống Nord Stream 2 ảnh 5[ẢNH] Phương Tây lo ngại Nga âm thầm quân sự hóa đường ống Nord Stream 2 ảnh 6[ẢNH] Phương Tây lo ngại Nga âm thầm quân sự hóa đường ống Nord Stream 2 ảnh 7[ẢNH] Phương Tây lo ngại Nga âm thầm quân sự hóa đường ống Nord Stream 2 ảnh 8[ẢNH] Phương Tây lo ngại Nga âm thầm quân sự hóa đường ống Nord Stream 2 ảnh 9[ẢNH] Phương Tây lo ngại Nga âm thầm quân sự hóa đường ống Nord Stream 2 ảnh 10[ẢNH] Phương Tây lo ngại Nga âm thầm quân sự hóa đường ống Nord Stream 2 ảnh 11[ẢNH] Phương Tây lo ngại Nga âm thầm quân sự hóa đường ống Nord Stream 2 ảnh 12[ẢNH] Phương Tây lo ngại Nga âm thầm quân sự hóa đường ống Nord Stream 2 ảnh 13[ẢNH] Phương Tây lo ngại Nga âm thầm quân sự hóa đường ống Nord Stream 2 ảnh 14

[ẢNH] Phương Tây lo ngại Nga âm thầm quân sự hóa đường ống Nord Stream 2

ANTD.VN - Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 có thể không chỉ phục vụ mục đích kinh tế như các bên liên quan vẫn thông báo.