[ẢNH] Pháo tự hành 152mm của quân đội Lào bất ngờ khai hỏa dữ dội[ẢNH] Pháo tự hành 152mm của quân đội Lào bất ngờ khai hỏa dữ dội[ẢNH] Pháo tự hành 152mm của quân đội Lào bất ngờ khai hỏa dữ dội[ẢNH] Pháo tự hành 152mm của quân đội Lào bất ngờ khai hỏa dữ dội[ẢNH] Pháo tự hành 152mm của quân đội Lào bất ngờ khai hỏa dữ dội[ẢNH] Pháo tự hành 152mm của quân đội Lào bất ngờ khai hỏa dữ dội[ẢNH] Pháo tự hành 152mm của quân đội Lào bất ngờ khai hỏa dữ dội[ẢNH] Pháo tự hành 152mm của quân đội Lào bất ngờ khai hỏa dữ dội[ẢNH] Pháo tự hành 152mm của quân đội Lào bất ngờ khai hỏa dữ dội[ẢNH] Pháo tự hành 152mm của quân đội Lào bất ngờ khai hỏa dữ dội[ẢNH] Pháo tự hành 152mm của quân đội Lào bất ngờ khai hỏa dữ dội[ẢNH] Pháo tự hành 152mm của quân đội Lào bất ngờ khai hỏa dữ dội[ẢNH] Pháo tự hành 152mm của quân đội Lào bất ngờ khai hỏa dữ dội[ẢNH] Pháo tự hành 152mm của quân đội Lào bất ngờ khai hỏa dữ dội[ẢNH] Pháo tự hành 152mm của quân đội Lào bất ngờ khai hỏa dữ dội[ẢNH] Pháo tự hành 152mm của quân đội Lào bất ngờ khai hỏa dữ dội[ẢNH] Pháo tự hành 152mm của quân đội Lào bất ngờ khai hỏa dữ dội

[ẢNH] Pháo tự hành 152mm của quân đội Lào bất ngờ khai hỏa dữ dội

ANTD.VN - 2S3 Akatsiya là loại pháo tự hành cỡ nòng 152mm được Liên Xô phát triển. Loại pháo này vừa lần đầu tiên ra mắt công khai trong biên chế trong quân đội Lào qua cuộc tập trận bắn đạn thật.