[ẢNH] Nỗi buồn của Nga và niềm vui của Mỹ sau khi Su-35 [ẢNH] Nỗi buồn của Nga và niềm vui của Mỹ sau khi Su-35 [ẢNH] Nỗi buồn của Nga và niềm vui của Mỹ sau khi Su-35 [ẢNH] Nỗi buồn của Nga và niềm vui của Mỹ sau khi Su-35 [ẢNH] Nỗi buồn của Nga và niềm vui của Mỹ sau khi Su-35 [ẢNH] Nỗi buồn của Nga và niềm vui của Mỹ sau khi Su-35 [ẢNH] Nỗi buồn của Nga và niềm vui của Mỹ sau khi Su-35 [ẢNH] Nỗi buồn của Nga và niềm vui của Mỹ sau khi Su-35 [ẢNH] Nỗi buồn của Nga và niềm vui của Mỹ sau khi Su-35 [ẢNH] Nỗi buồn của Nga và niềm vui của Mỹ sau khi Su-35 [ẢNH] Nỗi buồn của Nga và niềm vui của Mỹ sau khi Su-35 [ẢNH] Nỗi buồn của Nga và niềm vui của Mỹ sau khi Su-35 [ẢNH] Nỗi buồn của Nga và niềm vui của Mỹ sau khi Su-35 [ẢNH] Nỗi buồn của Nga và niềm vui của Mỹ sau khi Su-35 [ẢNH] Nỗi buồn của Nga và niềm vui của Mỹ sau khi Su-35 [ẢNH] Nỗi buồn của Nga và niềm vui của Mỹ sau khi Su-35

[ẢNH] Nỗi buồn của Nga và niềm vui của Mỹ sau khi Su-35 "gãy cánh" tại Ai Cập

ANTD.VN - Những tưởng Nga sẽ bỏ túi hàng tỷ USD sau khi thỏa thuận ban đầu thương vụ bán Su-35 cho Ai Cập được ký kết, tuy nhiên mới đây Cairo đã lên tiếng chấm dứt hợp đồng này.