[ẢNH] Chiến hạm, máy bay Nhật phong tỏa biển, ngăn chặn việc cướp xác máy bay F-35 ảnh 1[ẢNH] Chiến hạm, máy bay Nhật phong tỏa biển, ngăn chặn việc cướp xác máy bay F-35 ảnh 2[ẢNH] Chiến hạm, máy bay Nhật phong tỏa biển, ngăn chặn việc cướp xác máy bay F-35 ảnh 3[ẢNH] Chiến hạm, máy bay Nhật phong tỏa biển, ngăn chặn việc cướp xác máy bay F-35 ảnh 4[ẢNH] Chiến hạm, máy bay Nhật phong tỏa biển, ngăn chặn việc cướp xác máy bay F-35 ảnh 5[ẢNH] Chiến hạm, máy bay Nhật phong tỏa biển, ngăn chặn việc cướp xác máy bay F-35 ảnh 6[ẢNH] Chiến hạm, máy bay Nhật phong tỏa biển, ngăn chặn việc cướp xác máy bay F-35 ảnh 7[ẢNH] Chiến hạm, máy bay Nhật phong tỏa biển, ngăn chặn việc cướp xác máy bay F-35 ảnh 8[ẢNH] Chiến hạm, máy bay Nhật phong tỏa biển, ngăn chặn việc cướp xác máy bay F-35 ảnh 9[ẢNH] Chiến hạm, máy bay Nhật phong tỏa biển, ngăn chặn việc cướp xác máy bay F-35 ảnh 10[ẢNH] Chiến hạm, máy bay Nhật phong tỏa biển, ngăn chặn việc cướp xác máy bay F-35 ảnh 11[ẢNH] Chiến hạm, máy bay Nhật phong tỏa biển, ngăn chặn việc cướp xác máy bay F-35 ảnh 12[ẢNH] Chiến hạm, máy bay Nhật phong tỏa biển, ngăn chặn việc cướp xác máy bay F-35 ảnh 13[ẢNH] Chiến hạm, máy bay Nhật phong tỏa biển, ngăn chặn việc cướp xác máy bay F-35 ảnh 14[ẢNH] Chiến hạm, máy bay Nhật phong tỏa biển, ngăn chặn việc cướp xác máy bay F-35 ảnh 15[ẢNH] Chiến hạm, máy bay Nhật phong tỏa biển, ngăn chặn việc cướp xác máy bay F-35 ảnh 16[ẢNH] Chiến hạm, máy bay Nhật phong tỏa biển, ngăn chặn việc cướp xác máy bay F-35 ảnh 17[ẢNH] Chiến hạm, máy bay Nhật phong tỏa biển, ngăn chặn việc cướp xác máy bay F-35 ảnh 18

[ẢNH] Chiến hạm, máy bay Nhật phong tỏa biển, ngăn chặn việc cướp xác máy bay F-35

ANTD.VN - Xác tiêm kích F-35A trong lòng biển có thể là "mỏ vàng" với các cơ quan tình báo nước ngoài muốn tìm hiểu công nghệ tàng hình Mỹ. Chính điều này khiến Nhật Bản phối hợp với Mỹ phong tỏa nhằm ngăn chặn điều này.