[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố

[ẢNH] Những khuôn hình về Vệ binh Cách mạng Iran - lực lượng bị Mỹ gán mác khủng bố

ANTD.VN - Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liệt lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách khủng bố. Vậy lực lượng này là ai mà lại khiến người đứng đầu Nhà Trắng phải đưa ra quyết định như vậy?