[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6

[ẢNH] Những hình ảnh đầu tiên từ nghị trường Quốc hội trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 6

ANTD.VN - 9h sáng nay (22-10), tại Hà Nội, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đã chính thức khai mạc, dự kiến kéo dài trong 24 ngày làm việc, bế mạc vào ngày 21-11-2018.