[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm

[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm

ANTD.VN - Máy bay chở khách ATR-72 có rất nhiều nét tương đồng về khung thân so với vận tải cơ C-295M, cho nên có thể dễ dàng hoán cải phục vụ mục đích quân sự.