[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm ảnh 1[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm ảnh 2[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm ảnh 3[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm ảnh 4[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm ảnh 5[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm ảnh 6[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm ảnh 7[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm ảnh 8[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm ảnh 9[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm ảnh 10[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm ảnh 11[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm ảnh 12[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm ảnh 13[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm ảnh 14[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm ảnh 15[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm ảnh 16

[ẢNH] Ngạc nhiên lớn khi máy bay chở khách ATR-72 có thể hoán cải thành tuần tra chống ngầm

ANTD.VN - Máy bay chở khách ATR-72 có rất nhiều nét tương đồng về khung thân so với vận tải cơ C-295M, cho nên có thể dễ dàng hoán cải phục vụ mục đích quân sự.