[ẢNH] S-300 đến Syria là nguyên nhân khiến Không quân Israel [ẢNH] S-300 đến Syria là nguyên nhân khiến Không quân Israel [ẢNH] S-300 đến Syria là nguyên nhân khiến Không quân Israel [ẢNH] S-300 đến Syria là nguyên nhân khiến Không quân Israel [ẢNH] S-300 đến Syria là nguyên nhân khiến Không quân Israel [ẢNH] S-300 đến Syria là nguyên nhân khiến Không quân Israel [ẢNH] S-300 đến Syria là nguyên nhân khiến Không quân Israel [ẢNH] S-300 đến Syria là nguyên nhân khiến Không quân Israel [ẢNH] S-300 đến Syria là nguyên nhân khiến Không quân Israel [ẢNH] S-300 đến Syria là nguyên nhân khiến Không quân Israel [ẢNH] S-300 đến Syria là nguyên nhân khiến Không quân Israel [ẢNH] S-300 đến Syria là nguyên nhân khiến Không quân Israel [ẢNH] S-300 đến Syria là nguyên nhân khiến Không quân Israel [ẢNH] S-300 đến Syria là nguyên nhân khiến Không quân Israel [ẢNH] S-300 đến Syria là nguyên nhân khiến Không quân Israel [ẢNH] S-300 đến Syria là nguyên nhân khiến Không quân Israel

[ẢNH] S-300 đến Syria là nguyên nhân khiến Không quân Israel "nằm đất" hơn 1 tháng?

ANTD.VN - Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ khi cuộc không kích gần nhất được phía Israel thực hiện nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Syria, phải chăng là do hiệu lực của S-300 mà Nga vừa bàn giao?